Skip to:

1
2
3
4
5

RPD prezentuje nowy, oczekiwany społecznie Kodeks rodzinny

- Nowy Kodeks rodzinny to przełom w myśleniu o dziecku i jego rodzinie, to nowa koncepcja ochrony dzieciństwa, rodzicielstwa, małżeństwa, rodziny – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezentując projekt nowego Kodeksu rodzinnego podczas konferencji... więcej...

Ostatnie sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka przed Sejmem RP – podsumowanie 10 lat pracy

W Sejmie RP z 5 na 6 lipca 2018, Marek Michalak przedstawił Informację o swojej działalności w 2017 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Podsumował także ostatnią dekadę, czyli dwie kadencje swojej pracy. - Korczak wielokrotnie powtarzał, że... więcej...

Raport RPD: jak Polska przestrzega Konwencji o prawach dziecka

Rzecznik Praw Dziecka 29 czerwca 2018 roku złożył w ramach tzw. uproszczonej procedury sprawozdawczej przed Komitetem Praw Dziecka ONZ raport ze stanu realizacji przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Marek Michalak wskazał, że Polska jako pomysłodawca Konwencji, a... więcej...

NSA podzielił zdanie RPD

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem (sygn. akt I OSK 1164/16) w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Praw Dziecka dotyczące świadczeń rodzinnych. Zgodnie z decyzją NSA dostęp do świadczeń rodzinnych przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w... więcej...

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 115 w Warszawie

22 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził - na zaproszenie uczniów i nauczycieli - społeczność warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej i wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego Marek... więcej...