Skip to:

1 kwietnia 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Powyższa forma kształcenia nie daje możliwości praktycznej weryfikacji umiejętności kursantów. Zasadnym wydaje się nie tylko wyeliminowanie możliwości ukończenia takiego kursu za pośrednictwem Internetu, ale także zwiększenie liczby godzin kursu stacjonarnego, przewidzianego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednocześnie, Rzecznik wnioskuje o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu maksymalne zabezpieczenie praw dzieci przebywających na wypoczynku zorganizowanym.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji