Skip to:

Naukowcy, badacze i praktycy na co dzień zajmujący się ochroną praw dziecka w Japonii (zrzeszonych w japońskim stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka) złożyli wizytę studyjną w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony praw dziecka. Delegacji przewodniczył prof. Chihiro Tsukamoto. 

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany informacji na temat funkcjonowania systemów ochrony praw dziecka w Polsce i Japonii.  Goście zapoznali się z kompetencjami polskiego Rzecznika Praw Dziecka i obszarami jego działalności  - co ich szczególnie zainteresowało, gdyż w Japonii nie utworzono jeszcze centralnej instytucji Ombudsmana. Zadawali pytania o rodzaje spraw oraz sposoby rozpatrywania skarg wnoszonych przez dzieci i dorosłych, funkcjonowanie Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, działalność społecznych doradców RPD, w tym grupy młodzieży.

Z uwagi na duże zainteresowanie znaczna część spotkania poświęcona była inicjatywom legislacyjnym Rzecznika oraz prowadzonym przez niego kampaniom społecznym, szczególnie dotyczącym przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W spotkaniu uczestniczyła prof.  Barbara Smolińska-Theiss - Społeczny Doradca RPD, która zapoznała Japończyków z bogatym dorobkiem naszego kraju w dziedzinie ochrony praw dziecka, uzasadniającym nazywanie Polski na świecie Ojczyzną Praw Dziecka.