Skip to:

Jakie są kary za nieprzestrzeganie praw dziecka?, czy liczba spraw, w których potrzebna jest interwencja Rzecznika z roku na rok wzrasta, czy maleje? Czy granie na telefonach w szkole jest dobre? – to tylko kilka z pytań, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie zadali Markowi Michalakowi podczas spotkania w Biurze RPD.
Młodzi ludzie byli zainteresowani pracą Rzecznika Praw Dziecka – zakresem obowiązków i uprawnieniami, jakie posiada w zestawieniu z Rzecznikami w Europie i na świecie. Dopytywali również o zasady funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania 800 12 12 12.
– Uważam, że gimnazja się sprawdziły, choć na początku nie byłem ich zwolennikiem – mówił Marek Michalak, pytany przez uczniów o reformę oświaty. Rzecznik podkreślił, że obecnie zdecydowanie więcej, niż w latach ubiegłych, otrzymuje zgłoszeń od siódmoklasistów, ich rodziców oraz nauczycieli.
Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów w zakresie korzystania z telefonów komórkowych w szkole, oraz przeciwdziałania agresji w środowisku rówieśniczym, o czym traktuje najnowsza kampania RPD „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”.  
– Każdą sprawę trzeba wspólnie załatwić, dotyczy to również zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Ważne, by zapis w statucie, był efektem konsultacji wszystkich zainteresowanych – i uczniów i nauczycieli, a co za tym idzie przez wszystkich respektowany – podkreślił Rzecznik.