Skip to:

19 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z  Pawłem Kubickim, Justyną Kucińską, Piotrem Kuźniakiem i Agnieszką Niedźwiedzką - przedstawicielami  Rady Kongresu Osób z  Niepełnosprawnościami. Podczas wizyty w Biurze RPD goście przedstawili założenia dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Goście RPD akcentowali szczególnie rozwiązania zabezpieczające możliwość wzrastania dzieci z niepełnosprawnościami w rodzinie oraz realizację prawa do nauki tychże w środowisku lokalnym, w duchu edukacji włączającej, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

Nowy System Wsparcia to inicjatywa oddolna – tegoroczne Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami oraz Kongres Osób z Niepełnosprawnościami były poświęcone Założeniom do tego projektu.

Rzecznik Praw Dziecka apelował w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  - Na społeczeństwie spoczywa zbiorowa odpowiedzialność za dokonanie modyfikacji środowiska dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci, we wszystkich dziedzinach życia. Kluczowe dla powodzenia w tym zakresie będzie jak zdefiniowana zostanie rola Państwa i związane z nią jego zadania – podkreślił Marek Michalak w wystąpieniu z 7 lutego 2018 roku.

 

Czytaj także:

Wyrównać szanse edukacyjne dzieci

500+: w sprawie równego traktowania dzieci z niepełnosprawnością

Wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością powinno być równo doceniane