Skip to:

Wybitna polska piosenkarka Irena Santor i światowej sławy autorytet w zakresie leczenia słuchu prof. Henryk Skarżyński, dołączyli do grona Ambasadorów Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”.

Dzisiejsi (13 lutego) Goście Marka Michalaka - oboje są Kawalerami Orderu Uśmiechu - przyłączając się do kampanii i podpisując się pod pamiątkową deklaracją, zobowiązali się, że będą reagować na każdy przejaw przemocy wobec dzieci.

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo” została uruchomiona w 2013 r. i trwa nieprzerwanie do dziś. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Wśród Ambasadorów Kampanii jest wielu znakomitych przedstawicieli świata nauki, kultury czy sportu.

TREŚĆ DEKLARACJI

Reagujmy na wszelkie oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia.

Otwórzmy oczy na przemoc wobec dzieci.

Nasza reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie dziecka.

Dzieci potrzebują odpowiedniej opieki i mądrego wychowania.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by zapewnić dzieciom bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo.

Deklaruję, że będę reagować
na każdy przejaw przemocy
wobec dzieci.