Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka podjął z urzędu do wyjaśnienia sprawę 14-letniej dziewczynki pobitej na warszawskiej Ochocie. Z doniesień medialnych wynika, że pobicie było motywowane nienawiścią na tle rasistowskim. Rzecznik wystąpił do Prokuratury o udzielenie informacji na temat działań podjętych przez organy ścigania oraz dotychczasowych ustaleniach.

- Każda przemoc jest zła. Uderzenie dziecka jest złe, a pobicie osoby małoletniej, zwłaszcza z pobudek narodowościowych, zasługuje na szczególne potępienie - mówi Marek Michalak. 

W ocenie Rzecznika, aby zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom, konieczne jest większe zaangażowanie ze strony organów ścigania, edukacja i niemal bezwarunkowe reagowanie zawsze gdy jesteśmy świadkami sytuacji, w których ktoś wyrządza krzywdę drugiemu człowiekowi, szczególnie słabszemu i bezbronnemu.