Skip to:

Anna Dymna Doktorem Honoris Causa APS, prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Maciej Tanaś i ks. prof. Adam Solak z Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI a Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Członkiem Honorowym Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskej – wszystkie te wyróżnienia wręczono w ramach obchodów święta uczelni (13 maja).

Podczas święta uczelni tytuł Doktora Honoris Causa APS otrzymała znakomita aktorka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka - Anna Dymna.

- Liczba osób, w tym dzieci, które dzięki Annie Dymnej uzyskały pomoc w postaci leczenia, rehabilitacji czy wsparcia edukacji, to dziesiątki tysięcy. Równie ważne jest to, że zawsze podkreśla ona, iż osoba chora, niewidoma, sparaliżowana czy poruszająca się na wózku inwalidzkim jest pełnoprawną istotą ludzką. To był zawsze ważny głos w publicznej dyskusji o niepełnosprawności, rozumiem i wspieram decyzję najwyższych władz Akademii, a samej Annie Dymnej serdecznie gratuluję – podkreśla Rzecznik.

Marek Michalak podczas uroczystości wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI wybitnym profesorom Akademii Pedagogiki Specjalnej: prof. Barbarze Smolińskiej-Theiss (kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej APS), prof. Maciejowi Tanasiowi (Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS) i ks. prof. Adamowi Solakowi. Wszyscy od lat pełnią funkcje Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka.

- Wszyscy razem i każdy z osobna każdego dnia upominają się o prawa dziecka. Odznaczenia to forma podziękowania za bezinteresowne wsparcie jakim otaczają od lat ideę promocji praw dziecka – mówił Marek Michalak.

Marek Michalak jest absolwentem warszawskiej APS. Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskał w 2005 r. Szesnaście lat później uczelnia postanowiła przyznać mu tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS.Wyróżnienie to otrzymała również Katarzyna Nowak Zawadzka – Nauczyciel Roku 2015.

- Traktuję to wyróżnienie jako docenienie działań nie tylko Rzecznika Praw Dziecka, ale wszystkich osób i instytucji ze mną współpracujących i działających na rzecz najmłodszych obywateli naszego kraju. Bez nich bowiem nie byłaby możliwa tak skuteczna ochrona praw dzieci – mówił Marek Michalak.

Podczas uroczystości wręczono również dyplomy nadania tytułu doktora habilitowanego, przeprowadzono promocje doktorskie i uhonorowano pracowników odznaczeniami państwowymi i medalami Komisji Edukacji Narodowej. Medal Marii Grzegorzewskiej otrzymała prof. Lidia Chmielewska, a Okulary Marii Grzegorzewskiej Helsińska Fundacja Praw Człowieka.