Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w środę 11 stycznia 2012 roku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Częstochowie, w którym przebywa blisko 20 dzieci w wieku do 2 lat.

Marek Michalak zapoznał się na miejscu z sytuacją placówki, której z powodu niedofinansowania brakuje środków na opiekę nad przebywającymi tutaj dziećmi. Prowadzony przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" zakład zajmuje się porzuconymi dziećmi, w tym przewlekle chorymi, wymagającymi całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

Rzecznik zapowiedział interwencję u Ministra Zdrowia, którego poprosił o pomoc w rozwiązaniu problemu wspomnianych dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w środę 11 stycznia 2012 roku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Częstochowie, w którym przebywa blisko 20 dzieci w wieku do 2 lat.