Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza, podczas spotkania kolędowego z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Spotkanie, które odbyło się 8 stycznia w Domu Arcybiskupów Warszawskich, rozpoczęło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów jednej z warszawskich szkół podstawowych. Następnie życzenia złożyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił wagę ochrony i obrony dziecięcej podmiotowości, przypomniał słowa Jana Pawła II:  „(…) W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom…” oraz papieża Franciszka, który powiedział, że dzieci nie są własnością dorosłych. Rzecznik zaakcentował kwestie związane z tym, że wszystkie dzieci na świecie mają równe prawa, zagwarantowane Konwencją o prawach dziecka. Przypomniał o rozpoczynającym się Roku Ireny Sendlerowej, zapraszając do współpracy. Rzecznik życzył nauczycielom sukcesów i wrażliwości i prosił, żeby zawsze stali na straży praw i dobra dziecka.

JE Kardynał Kazimierz Nycz wzmocnił przekaz Rzecznika: „Podmiotowość dziecka to powinna być sprawa kluczowa dla rodziców i nauczycieli. (…) Maryja i Józef od początku mieli świadomość, że nie są właścicielami Jezusa. To wprost się odnosi do każdego dziecka. (…) Dziecko nie jest niczyją własnością. (…) Nie ma i nie może być innego odniesienia w edukacji jak człowiek, jak dziecko. (…) Do podmiotowości dziecka musimy ciągle wracać. Celem jest i musi być osoba dziecka. Służebność nasza polega na tym, że zadajemy nieustannie pytanie, czy podejmowane działania służą dziecku…”. Gospodarz spotkania podziękował Rzecznikowi za 10 lat pracy oddanej sprawom dzieci.