Skip to:

Pobieranie przez szpitale opłat za pobyt przy łóżku chorego oraz warunki i organizacja pobytu rodzica przy hospitalizowanym dziecku to jeden z tematów rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Łukaszem Chmielowcem.

Podczas spotkania 9 stycznia 2018 roku Rzecznicy przedyskutowali także inne aktualne problemy dotyczące praw małoletnich pacjentów, w tym sprawy dotyczące ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez obu Rzeczników.

Działania te najczęściej wzajemnie się uzupełniają, dając w ten sposób całościowy obraz badanego zagadnienia. Przykładami są: kompleksowa sprawa dostępności dzieci i młodzieży do opieki psychiatrycznej lub badanie skarg w zakresie przestrzegania praw małego pacjenta w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia.

Czytaj także:

Karta Praw Dziecka–Pacjenta

Kuba i Buba w szpitalu o prawach dziecka-pacjenta