Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Poszukuje Prawnika do Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (m.in.):

 • prowadzenie spraw indywidualnych zgłaszanych do zespołu;
 • udzielanie informacji i porad prawnych w sprawach należących do kompetencji zespołu;
 • przygotowywanie projektów pism, raportów, stanowisk w zakresie kompetencji zespołu;
 • opiniowanie aktów prawnych;
 • przygotowywanie projektów pism procesowych Rzecznika Praw Dziecka;
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych;
 • przygotowywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności;
 • reprezentowanie Rzecznika Praw Dziecka.

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze;
 • znajomość prawa administracyjnego i cywilnego;
 • znajomość przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ciekawą pracę, dającą dużo satysfakcji

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@brpd.gov.pl  z dopiskiem „rekrutacja do ZSS”

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi Kandydatami

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922 z dnia 2016.06.28)”.