Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka pyta Ministerstwo Spraw Zagranicznych o to, w jaki sposób resort pomaga obywatelom polskim mieszkającym poza granicami kraju w sporach z instytucjami, które ingerują w stosunki rodzinne, często pozbawiając rodziców władzy rodzicielskiej i... więcej...
20 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z przedstawicielami samorządów uczniowskich z kilku gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Warszawie, którzy planują powołać do życia organizację wspierającą działalność samorządów w całej Polsce. Podczas  spotkania... więcej...
Rodzic porzucił dziecko, stosował przemoc, nie uczestniczył w wychowaniu, ale gdy trafił do domu pomocy społecznej bez grosza przy duszy, do opłacania jego pobytu zobowiązana jest rodzina. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że jest to niesprawiedliwe i apeluje o zmianę... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie przed Wami maraton egzaminacyjny wieńczący trzyletnią naukę w gimnazjum. Historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, nauki przyrodnicze, matematyka i języki obce z pewnością zajmują Wasze myśli od świtu do zmierzchu. Każdy... więcej...
Świąt bezpiecznych, radosnych, rodzinnych i obfitych w samo dobro życzy Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka wraz ze współpracownikami.
W dniach 10-13 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka złożył oficjalną wizytę w Armenii. Marek Michalak spotkał się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, którzy powinni dbać o to, aby prawa dziecka  były skutecznie zabezpieczane. W wizycie Rzecznikowi towarzyszyła prof. Barbara... więcej...
O tym dlaczego powołano instytucję Rzecznika Praw Dziecka i w jakim zakresie pomaga dzieciom - Marek Michalak rozmawiał z delegacją uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. Na spotkanie z Rzecznikiem do Warszawy przyjechało ponad 40 uczniów... więcej...
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny*, co wieńczy prawie roczną pracę nad przepisami, które w sposób skuteczniejszy mają zapewnić dzieciom ochronę przed przemocą. Inicjatorem zmian w prawie w tym zakresie był Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował, że 5-letnia Roksana nie trafi do domu dziecka i zostanie z babcią. O takie rozwiązanie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Gdy w grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił wniosek babki o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie podtrzymuje stanowisko dotyczące potrzeby wprowadzenia bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów. W wystąpieniu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marek Michalak zadowoleniem odnotowuje fakt, że zostały... więcej...
6 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził dwa z trzech ośrodków rehabilitacji oraz centrum obsługi rodziców prowadzone przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Marek Michalak z uznaniem mówi o ludziach, którzy na co dzień pomagają dzieciom i dorosłym w... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym odmówiono prawa do świadczenia rodzicielskiego, którzy wcześniej pobierali świadczenie pielęgnacyjne ponieważ zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Poszkodowanymi są m.in. rodzice-bezrobotni... więcej...
4 kwietnia br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła 20-osobowa grupa uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej wraz z opiekunami. Uczniowie z „PG2”, pod opieką Anny Grytczun, szkolnego pedagoga, byli już gośćmi Marka Michalaka w 2013 r... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2016 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę na potrzebę poprawy warunków pobytu dzieci w szkole. Powód? Szkoły nie spełniają wymagań w zakresie pełnego uwzględnienia zasad higieny pracy umysłowej. W wystąpieniach generalnych do: Głównego Inspektora Sanitarnego,... więcej...
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji siedziba Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - w ramach globalnej akcji - została podświetlona na niebiesko. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tradycyjnie włączył się do akcji "Na... więcej...
Do VIII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Termin zgłaszania prac został przedłużony do 15... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas ferii zimowych w sezonie 2016/2017. Kontrolerzy RPD odwiedzili w sumie 56 losowo wybranych miejsc, w których odpoczywało prawie 2 tys. dzieci. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem ustalenia dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o świadczenia rodzinne. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy powodem odmowy jest pobieranie stypendium socjalnego. Marek Michalak apeluje do Minister Rodziny, Pracy i... więcej...
Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą. Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. - Nowelizacja przepisów to... więcej...

Strony

Subskrybuj