Skip to:

Laureaci konkursów: wiedzy o Irenie Sendlerowej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych ,,Serce” ze Świdnicy, oraz literackiego „Irena Sendlerowa: Każdemu, kto tonie, trzeba pomóc. Co to... więcej...
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jubileuszowym roku 50-lecia Orderu Uśmiechu zorganizował seminarium naukowe i wystawę poświęconą Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu. W tym naukowo-popularyzatorskim wydarzeniu wraz z... więcej...
21 i 22 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się doroczne,  spotkanie Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Do Warszawy, na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, przybyli: reprezentujący Estonię  Andres Aru z Departamentu Spraw Dziecka,... więcej...
- Projekt reguluje kwestie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu. Nie uwzględnia natomiast dzieci uczęszczających do przedszkoli – także będących placówkami oświatowymi – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w uwagach,... więcej...
W dniach 18 – 20 maja 2018 odbył się w Lipsku i w Hucie XIV Zlot Szkół i Placówek imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. W uroczystości uczestniczył Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, jednocześnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Na zaproszenie... więcej...
- Rok Ireny Sendlerowej jest rokiem człowieczeństwa i powinien trwać wiecznie – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej podczas uroczystości jubileuszowej pierwszej w Polsce szkoły, która dekadę temu przyjęła imię Ireny Sendlerowej. Uroczystość odbyła się 17... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość prawnej wśród polskich rodziców mieszkających z dziećmi poza granicami naszego kraju. Marek Michalak powołał się... więcej...
- Bardzo bym chciał…. Wierzę głęboko, że myśli i idee Janusza Korczaka staną się dla nas wszystkich kolejną lekcją, namysłem nad prawami dzieci, potępieniem wszelkiej zbrodni, przemocy i wykorzystania dzieci, że lepiej zrozumiemy to co mówił Korczak: „Lata dziecięce to... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apelował o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, teraz pyta szefa resortu zdrowia o postęp działań w tej sprawie.   Z wcześniejszej informacji Ministra Zdrowia wynika, że w grudniu 2017 r. zlecił on... więcej...
- Miarą jakości życia w społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza się najsłabszych i najbardziej potrzebujących – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wskazując w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej... więcej...
Przez ponad 20 lat aktywnej obecności dzieci w Sejmie RP, po raz pierwszy w historii zdarzyła się rzecz kuriozalna, nieczytelna i niezrozumiała – odwołano posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzieci okazują się być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Decyzja ta... więcej...
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 działa od blisko dziesięciu lat. - W telefonie zaufania nie ma błahych problemów, dla rozmówców ich problem jest tym najważniejszym. Niektórzy oczekują konkretnych podpowiedzi i rozwiązań, inni chcą tylko... więcej...
12 maja 2008 roku zmarła Irena Sendlerowa.  Dziesiąta rocznica Jej śmierci przypada w roku, który decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem pamięci tej bohaterki. – Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa. Niezależnie od okoliczności walczyła o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje zgłoszenia dotyczące trudności w uzyskaniu świadczenia wychowawczego dla podopiecznych przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych. To efekt zmian wprowadzonych od 1 sierpnia 2017 r. zmian do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie poprawy sytuacji małoletnich bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w kontekście realizacji przez Polskę prawa każdego dziecka do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w sprawie pełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców, którzy w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej stawiają się każdego dnia na... więcej...
O podjęcie dalszych prac legislacyjnych zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych wystąpili ponownie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam... więcej...
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu 27 kwietnia br.  odbyła się debata na temat praw dziecka, której z uwagą przysłuchiwał się Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Młodzież przy pomocy krótkich scenek nakreśliła tematy dyskusji: czytanie przez... więcej...
- Pierwszy na świecie Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął imię Ireny Sendlerowej. Gratuluję inicjatywy i jej realizacji – mówił Marek Michalak tuż po wizycie w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą Rzecznik wziął udział w uroczystości nadania... więcej...
- Bicie dziecka jest porażką dorosłego - jego przegraną z własną frustracją i świadectwem braku kompetencji wychowawczych. - mówi Rzecznik Praw Dziecka w Światowym Dniu Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na problem stosowania kar... więcej...

Strony

Subskrybuj