Skip to:

- Wielka sprawa. Stowarzyszenie Szansa otworzyło w Głogowie Centrum Pomocy Dzieciom, jedno z czterech jakie powstają w Polsce. Placówki oferują kompleksową pomoc pedagogiczno-terapeutyczno-medyczno-diagnostyczno-psychologiczną dzieciom krzywdzonym. Ich inicjatorem i... więcej...
- Jak możemy pomóc? – pytali uczniowie XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdy usłyszeli jak żyją dzieci w ruinach syryjskiego Aleppo. Marek Michalak przedstawił młodzieży relację ze swojej sierpniowej wizyty w kraju ogarniętym wojną.  Polski Rzecznik Praw... więcej...
- Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” 1 kwietnia 2016 r. niewątpliwie dało wielu rodzinom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz spowodowało podniesienie jakości ich życia – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przypomina, że do Biura Rzecznika... więcej...
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych osoby skazanej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez osobę pokrzywdzoną. - Powyższe należy uznać za... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na sytuację prawną i faktyczną rodzin z dziećmi i małoletnich bez opieki, umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzonych przez Straż Graniczną. Tego... więcej...
Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku wynika, że społeczna aprobata dla bicia/uderzania dziecka jest nadal niepokojąco wysoka. Aż 43% badanych akceptuje  tzw. klapsy, a blisko jedna czwarta badanych uważa, że lanie jeszcze nikomu nie... więcej...
4 września br. Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi złożył wizytę Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Rozmowa dotyczyła m.in. projektu Kodeksu rodzinnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej, w tym szkolnej, dlatego Marek Michalak wyraził poparcie dla inicjatywy ucznia Mikołaja Wolanina, który jest autorem petycji o... więcej...
- Szkoła Podstawowa od dzisiaj im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. Podniosła atmosfera i wielkie zaangażowanie całej szkolnej społeczności oraz władz gminnych - gratuluję i dziękuję. Macie wspaniałą patronkę, prawdziwy drogowskaz – mówił tuż po... więcej...
- Sprawa dotyczy najmłodszych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem RS, zatem powinna być jak najszybciej rozwiązana – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, powołując się na informacje o problemach w przeprowadzeniu... więcej...
Kontrolerzy RPD, by ocenić przestrzeganie praw dziecka podczas ferii i wakacji w 2018 r., odwiedzili 178  losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 8 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowe, Kochani, wakacje dobiegły końca, a Wy – mam nadzieję – uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Niektórzy z Was z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Inni pełni obaw, ale też... więcej...
– Jedna rzecz, która tu wszystkich złączyła to wyciągnięta dłoń do anonimowego dziecka, które potrzebuje pomocy – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas ostatniego spotkania z Radą Społecznych Doradców. Marek Michalak podziękował za dotychczasowe... więcej...
- Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zagadnieniem szczególnym dla każdego społeczeństwa, bo jest to uczeń wymagający, stawiający szkole trudne wyzwania – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji... więcej...
W lipcu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie intensywnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnych informacji na temat działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami. Rzecznik nawiązał do wystąpienia z czerwca  W odpowiedzi ... więcej...
- Piszę do Pana w sprawie zdrowia, życia i bezpieczeństwa polskich dzieci. Od dekady udało nam się odwrócić kierunek akceptacji dla stosowania przemocy wobec dzieci (rok 2008 – 78 %, rok 2018 – poniżej 50%), ale nic nie jest dane raz na zawsze. Temat walki z przemocą... więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Praw Dziecka zawarte w jego skardze kasacyjnej (sygn. II OSK 1041/18), wniesionej od wyroku WSA w Warszawie z października 2017 r. Wyrokiem tym utrzymano w mocy decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z grudnia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w lipcu 2012 roku powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem było stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego oraz wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje,... więcej...
- Priorytetem w działalności uczniowskich klubów sportowych powinno być dobro dziecka. Komercjalizacja funkcjonowania tych podmiotów nie służy jego rozwojowi, a często wręcz odbywa się jego kosztem – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...

Strony

Subskrybuj