Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Z dostępnych Rzecznikowi danych wynika, że coraz powszechniejszy i poważniejszy staje się... więcej...
Ich zadanie to pomóc innym rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz apeluje w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
31 października br. Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła odniósł się do poszczególnych... więcej...
- Wiele odkrył, wiele przeanalizował, bardzo dużo zostawił, co my odkrywamy także dzisiaj i co nam pomaga lepiej rozumieć dziecko. Dlaczego mu się to udało? Bo potrafił w dziecku widzieć człowieka i starać się zrozumieć, co ten człowiek ma do powiedzenia. Wsłuchiwał... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej zwrócił uwagę na problemy uczniów klas siódmych w związku z wejściem w życie reformy edukacji. Problemy bezpośrednio kierowane do Rzecznika Praw Dziecka, a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dalej monitoruje problemy w dostępie do immunosupresyjnych produktów leczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów. Już w lipcu 2017 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wskazując, że drastyczna... więcej...
Wojewódzkie Sądy Administracyjne i organy administracji znów podzieliły argumentację Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem chodzi o świadczenia rodzicielskie, dowóz dziecka z niepełnosprawnością do szkoły oraz dopłaty do wypoczynku małoletnich. Świadczenia rodzicielskie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości przekazał propozycje i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Większość z proponowanych zmian w prawie Marek Michalak ocenił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas wakacji w 2017 r. Kontrolerzy RPD odwiedzili 216 losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 9 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Kontynuując działania na rzecz stworzenia szczelnego systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przekazanie informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na rzecz poprawy opieki... więcej...
Na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka, co możemy zrobić, kiedy widzimy, że łamane są prawa dziecka, czy Rzecznik uczestniczy w życiu szkolnym swoich dzieci, oraz skąd Marek Michalak czerpał inspirację do pisania piosenek? – to tylko niektóre z pytań, które... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zwrócił uwagę na problem braku regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec... więcej...
Niecały miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się Wielkopolsce. Miastem gospodarzem została Piła. Wzorem lat ubiegłych Rzecznik Praw Dziecka zaprasza aby każda szkoła lub przedszkole w Polsce... więcej...
W wystąpieniu do swojego holenderskiego odpowiednika Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na problem możliwej nadmiernej ingerencji holenderskich służb w życie polskich rodzin. Rzecznik wskazał m.in. na umieszczanie polskich dzieci w rodzinach zastępczych... więcej...
Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne... więcej...
23 października w Warszawie rozpoczęła się 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. To dwa dni spotkań kilkuset profesjonalistów z całego świata, na co dzień stykających się w pracy zawodowej z problematyką przemocy wobec najmłodszych. W... więcej...
Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 na warszawskim Bemowie nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach nadania imienia 20 października wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele... więcej...
19 października 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas gali finałowej jubileuszowej, XV edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, odebrał z rąk Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka nagrodę specjalną KOPD – za życzliwość, serce... więcej...
18 października Senat przyjął ustawę zakazującą korzystania z solariów przez niepełnoletnich. O wprowadzenie takich regulacji od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca... więcej...
- Mediacja stanowi narzędzie, które umożliwia realizację pełni praw dzieci, tam gdzie do porozumienia nie mogą dojść dorośli, ale i rówieśnicy. W praktyce, w wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka –... więcej...

Strony

Subskrybuj