Skip to:

22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan odwiedził Kołobrzeg, gdzie przez cały dzień spotykał się z najmłodszymi mieszkańcami regionu. Podczas tej wizyty nie brakowało rozmów o prawach dziecka, i roli... więcej...
Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu w przypadku śmierci matki. W tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazując, że w każdym... więcej...
W ślad za Sądem Rejonowym w Kłodzku, który pozytywnie rozpatrzył 24 interwencje Rzecznika Praw Dziecka w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, kolejne sądy przychyliły się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka: w... więcej...
21 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Rodzina a nie instytucja”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie... więcej...
20 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera o dołożenie starań, by uchwała w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15/13 została podjęta przez NSA w terminie najwcześniejszym z... więcej...
20 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W swoim wystąpieniu Rzecznik... więcej...
19 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” - edycji stołecznej, zorganizowanej przez Fundację ”Świat na tak”. Uroczystość odbyła się w Sali Kongresowej PKiN. Wzięli w niej udział m.in.... więcej...
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa od 20 listopada 2008 roku. Po raz pierwszy zadzwonił dokładnie w dniu 19. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ten numer, to zarazem telefon zaufania i telefon interwencyjny, zaś to,... więcej...
16 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień 50 zwycięzcom konkursu „Moja Polska w 2050 roku”, który zorganizował Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. W finałowej gali uczestniczyli także: Stanisław... więcej...
Już po raz 11 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, by zwrócić uwagę całego świata: rządów oraz osób odpowiedzialnych za politykę lokalną, na wagę rodziny jako najważniejszej komórki życia... więcej...
15 maja 2014 roku, w 20. rocznicę Międzynarodowego Dnia Rodziny ONZ, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Laureatami konkursu zostały: Miasto Białystok, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz... więcej...
14 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji konstytucyjnej zasady dotyczącej obowiązkowej nauki do 18. roku życia. Przepisy ustawy oświatowej konkretyzują konstytucyjną... więcej...
13 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniewa Derdziuka, m.in. o upowszechnienie w ZUS takiej wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i... więcej...
12 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie książeczki zdrowia dziecka. Rzecznik konsekwentnie od wielu lat występuje z postulatem, by książeczka zdrowia dziecka stała się indywidualnym zewnętrznym... więcej...
9 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze uczniów z Gimnazjum nr 3 z Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie przygotowani do spotkania uczniowie zadawali Markowi Michalakowi mnóstwo wnikliwych pytań, m.in. o kwestię nauki religii i etyki w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. IV edycja ogólnopolskiego konkursu dramaturgicznego „Uczmy się PaTrzeć” na scenariusz spektaklu edukacyjnego „Inny – nie obcy” (czerwiec – wrzesień 2014) Konkurs, organizowany... więcej...
8 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego postulując, by na dostawcach audiowizualnych usług medialnych na żądanie spoczywał obowiązek sporządzania i przechowywania kopii nie tylko... więcej...
8 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu łączonych komisji sejmowych: Zdrowia, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W spotkaniu udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander... więcej...
7 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze Głównego Ombudsmana Turcji pana Mehmeta Nihat Ömeroğlu. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu ochrony praw dziecka oraz instytucji Rzecznika Praw Dziecka w obu... więcej...
6 maja 2014 roku wręczono tytuły "GENialnej szkoły" placówkom edukacyjnym, które w sposób szczególnie odpowiedzialny realizują prawo dziecka do edukacji zapewniając dobre warunki rozwoju i edukacji dzieciom chorym na choroby rzadkie, w tym mukowiscydozę. W uroczystości... więcej...

Strony

Subskrybuj