Skip to:

Nadszedł czas upragnionych wakacji. Gdziekolwiek odpoczywamy, powinniśmy to robić mądrze i rozważnie. Tygodnie wolne od nauki dni pozytywnie wpływają na pomysłowość dzieci i młodzieży. Jeśli jest wykorzystywana w sposób właściwy, nie stanowi zagrożenia. Niestety,... więcej...
13 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się w Zamościu. Przedstawiciele parlamentu, zaproszeni przez dr Marię Król ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym... więcej...
12 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie treści wokandy sądowej w sprawach rodzinnych w zakresie przedmiotu sprawy bez ujawnienia danych osobowych dziecka oraz jej uregulowania w akcie... więcej...
12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Ocena żywienia jako element profilaktyki zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci”, zorganizowanej w Katowicach przez Urząd Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia... więcej...
Wraz z przypływem upałów powraca temat bezmyślnego pozostawiania dzieci bez opieki w samochodach. Dziecko pozostawione w zamkniętym aucie nie ma szans na przeżycie. Jego jedyną szansą na uniknięcie śmierci jest pomoc świadomej i odpowiedzialnej osoby z zewnątrz.... więcej...
11 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie szczegółowej analizy praktyki sądowej w zakresie prowadzenia postępowań o wykonywanie ustalonych kontaktów z dzieckiem, a także podjęcie... więcej...
9 czerwca 2014 roku gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była Joanna Olech, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku napisała cykl bajek pt. Mam prawo i nie zawaham się go użyć, zamieszczonych w tomie wydanym pod patronatem honorowym... więcej...
9 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finale II edycji konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci „Zwierzak za kierownicą” odbywającego się pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Gośćmi wydarzenia byli: Posłanki... więcej...
5 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Sejmie, na posiedzeniu łączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie... więcej...
W związku z przygotowaniami do nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o ponowne... więcej...
4 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uprawiającym dalekowschodnie sporty i sztuki walki. W wystąpieniu Rzecznik... więcej...
4 czerwca 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, wystąpił do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej ujawniające się w orzecznictwie sądowym rozbieżności w wykładni przepisów normujących umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, w szczególności art.... więcej...
4 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystych obchodach z okazji 25-lecia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich odbywających się w Warszawie. Rzecznik uczestniczył w centralnych obchodach Święta Wolności, które odbyły się na placu Zamkowym w... więcej...
W dniach 2-3 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Sztokholmie w konferencji pt. „Dzieciństwo wolne od kar cielesnych – zmiana polityki i legislacji”. Uczestnikami wydarzenia byli m.in.: Królowa Szwecji Sylwia, szwedzka Minister ds. Dzieci i Osób... więcej...
1 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i przedstawiła Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Justynę Opokę, Mateusza Wojcieszaka oraz... więcej...
W dniu 31 maja w Genewie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka 6. Dorocznym Międzynarodowym Seminarium poświęconym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 maja 2014 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące... więcej...
W ramach 18. Światowego Kongresu ASSITEJ i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 30 maja 2014 w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy odbyła się konferencja, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Na konferencji gościli... więcej...
Podczas wizyty w Krakowie 28 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z przyszłymi pracownikami socjalnymi i nauczycielami przedszkoli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Strony

Subskrybuj