Skip to:

Podczas wizyty w Krakowie 28 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z przyszłymi pracownikami socjalnymi i nauczycielami przedszkoli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
27 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz. Tematem rozmowy były kwestie związane z nadawaniem filmom oznaczania kategorii wiekowej oraz powołanie zespołu roboczego, z udziałem... więcej...
Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty - te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka... więcej...
26 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej gościł w powiecie kłodzkim i ząbkowickim. W Bystrzycy Kłodzkiej Rzecznik uczestniczył w uroczystym otwarciu Dnia Dziecka, następnie o stanie przestrzegania praw... więcej...
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie zorganizował jubileuszowy, X Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z całej Polski. W uroczystym apelu, otwierającym zlot, udział wziął także Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Podczas wizyty w Kołobrzegu 22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk uczniów Zespołu Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" Odznakę UNICEF "Szeryf Praw Dziecka". Dzieci ze "Słoneczka" uhonorowały w ten sposób również Posłów na Sejm:... więcej...
22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan odwiedził Kołobrzeg, gdzie przez cały dzień spotykał się z najmłodszymi mieszkańcami regionu. Podczas tej wizyty nie brakowało rozmów o prawach dziecka, i roli... więcej...
Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu w przypadku śmierci matki. W tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazując, że w każdym... więcej...
W ślad za Sądem Rejonowym w Kłodzku, który pozytywnie rozpatrzył 24 interwencje Rzecznika Praw Dziecka w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, kolejne sądy przychyliły się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka: w... więcej...
21 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Rodzina a nie instytucja”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie... więcej...
20 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera o dołożenie starań, by uchwała w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15/13 została podjęta przez NSA w terminie najwcześniejszym z... więcej...
20 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W swoim wystąpieniu Rzecznik... więcej...
19 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” - edycji stołecznej, zorganizowanej przez Fundację ”Świat na tak”. Uroczystość odbyła się w Sali Kongresowej PKiN. Wzięli w niej udział m.in.... więcej...
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa od 20 listopada 2008 roku. Po raz pierwszy zadzwonił dokładnie w dniu 19. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ten numer, to zarazem telefon zaufania i telefon interwencyjny, zaś to,... więcej...
16 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień 50 zwycięzcom konkursu „Moja Polska w 2050 roku”, który zorganizował Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. W finałowej gali uczestniczyli także: Stanisław... więcej...
Już po raz 11 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, by zwrócić uwagę całego świata: rządów oraz osób odpowiedzialnych za politykę lokalną, na wagę rodziny jako najważniejszej komórki życia... więcej...
15 maja 2014 roku, w 20. rocznicę Międzynarodowego Dnia Rodziny ONZ, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Laureatami konkursu zostały: Miasto Białystok, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz... więcej...
14 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji konstytucyjnej zasady dotyczącej obowiązkowej nauki do 18. roku życia. Przepisy ustawy oświatowej konkretyzują konstytucyjną... więcej...
13 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniewa Derdziuka, m.in. o upowszechnienie w ZUS takiej wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i... więcej...

Strony

Subskrybuj