Skip to:

Przez ponad 20 lat aktywnej obecności dzieci w Sejmie RP, po raz pierwszy w historii zdarzyła się rzecz kuriozalna, nieczytelna i niezrozumiała – odwołano posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzieci okazują się być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Decyzja ta... więcej...
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 działa od blisko dziesięciu lat. - W telefonie zaufania nie ma błahych problemów, dla rozmówców ich problem jest tym najważniejszym. Niektórzy oczekują konkretnych podpowiedzi i rozwiązań, inni chcą tylko... więcej...
12 maja 2008 roku zmarła Irena Sendlerowa.  Dziesiąta rocznica Jej śmierci przypada w roku, który decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem pamięci tej bohaterki. – Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa. Niezależnie od okoliczności walczyła o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje zgłoszenia dotyczące trudności w uzyskaniu świadczenia wychowawczego dla podopiecznych przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych. To efekt zmian wprowadzonych od 1 sierpnia 2017 r. zmian do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie poprawy sytuacji małoletnich bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w kontekście realizacji przez Polskę prawa każdego dziecka do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w sprawie pełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców, którzy w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej stawiają się każdego dnia na... więcej...
O podjęcie dalszych prac legislacyjnych zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych wystąpili ponownie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam... więcej...
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu 27 kwietnia br.  odbyła się debata na temat praw dziecka, której z uwagą przysłuchiwał się Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Młodzież przy pomocy krótkich scenek nakreśliła tematy dyskusji: czytanie przez... więcej...
- Pierwszy na świecie Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął imię Ireny Sendlerowej. Gratuluję inicjatywy i jej realizacji – mówił Marek Michalak tuż po wizycie w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą Rzecznik wziął udział w uroczystości nadania... więcej...
- Bicie dziecka jest porażką dorosłego - jego przegraną z własną frustracją i świadectwem braku kompetencji wychowawczych. - mówi Rzecznik Praw Dziecka w Światowym Dniu Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na problem stosowania kar... więcej...
- Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest niewystarczające i wymaga podjęcia działań zabezpieczających m.in. ich sytuację socjalno-bytową, zdrowotną oraz edukacyjną. Propozycja zmian ustawowych, będąca wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego –... więcej...
- Konieczna jest korekta obowiązujących przepisów, szczególnie tych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalenie standardów wykonywania zadań w tym zakresie przez powiaty, a także ustalenie standardów pracy placówek w ww. zakresie,... więcej...
Podczas wizyty w Wielkopolsce 25 kwietnia br. Rzecznik odwiedził szpital w Ostrowie Wielkopolskim, by zapoznać się z sytuacją na oddziale pediatrii i neonatologii. Marek Michalak odwiedził też przebywającego na oddziale uratowanego małego Adasia, ranionego nożem... więcej...
25 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Wielowsi (gmina Sieroszowice),  gdzie uczestniczył w uroczystym otwarciu Gminnego Centrum Mediacji w Szkole Podstawowej w Wielowsi. W uroczystym otwarciu Centrum uczestniczył –... więcej...
Szanowni Państwo, dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców! Niezależnie od podjętej przez dorosłych decyzji o rozstaniu, na zawsze pozostają oni rodzicami – osobami najważniejszymi dla dziecka. Dorastanie w poczuciu bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla... więcej...
- Jeśli zwracamy uwagę szczególną na prawa dziecka, na godność dziecięcą, na dobro dziecka, to tak naprawdę inwestujemy w prawa człowieka bardzo merytoryczne, bardzo odpowiedzialnie w sposób właściwy i potrzebny na dzisiejsze czasy – mówił Marek Michalak podczas I... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o pełną realizację art. 24 Konwencji o prawach dziecka i art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, które gwarantują wszystkim dzieciom (niezależnie od ich obywatelstwa i statusu pobytowego w Polsce) prawa do nieodpłatnych... więcej...
Uczniowie Szkoły Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu w ramach obozu naukowego „Śladami Ireny Sendlerowej” 18 kwietnia odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o patronce i prawach dziecka. Siódmoklasiści i gimnazjaliści z Opola w... więcej...
18 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości nadania śródmiejskiemu parkowi imienia Tadeusza Mazowieckiego. Podczas uroczystości, która odbywała się w dniu 91. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego, został posadzony dąb upamiętniający... więcej...
– Dowiedziałem się, że mamy prawo do odpoczynku! – mówił uśmiechnięty pierwszoklasista, podsumowując zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dotyczące praw dziecka. Uczniowie klasy Ia warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 69  18 kwietnia br. odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka... więcej...

Strony

Subskrybuj