Skip to:

- Do Rzecznika Praw Dziecka napływają prośby o interwencję, w których zgłaszający sygnalizują  trudną sytuację  rodzin zastępczych – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Skargi... więcej...
W ostatni majowy weekend Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zawitał do Szczecina, gdzie odwiedził małych pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej, na spotkaniu ze studentami wygłosił wykład „Dziecko swoje prawa ma”, odwiedził także podopiecznych... więcej...
28 maja br. odbyła się polsko-bułgarska konferencja naukowa „Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym”. W spotkaniu przygotowanym przez Polski Instytut w Sofii we współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego, uczestniczył... więcej...
-  Projekt zakładający wyrównanie szans wśród uczniów w wieku szkolnym poprzez jednorazową pomoc w wysokości 300 zł bez względu na dochód, należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak, analiza poszczególnych unormowań projektu prowadzi do wniosku, że zaproponowane... więcej...
- Wzruszający koncert wszystkich pokoleń Fasolek – podsumował jubileuszowy występ zatytułowany „Kolorowe Dni” Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który w finale wręczył Odznaki za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI Ewie Chotomskiej,... więcej...
Warszawa, 30 maja 2018 r. Wielce Szanowni Państwo, rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważne zadanie społeczne – pozwala na stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom, którym rodzina biologiczna nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Najmłodsi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań na rzecz opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań, rekomendowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących... więcej...
- Utożsamianie inicjatywy młodzieży z działaniami politycznymi jest niezrozumiałe i dalece krzywdzące, a odmawianie dzieciom, a wręcz utrudnianie wsparcia, w realizacji ich prawa do nauki przez osoby zobowiązane do właściwego zabezpieczenia realizacji praw dziecka,... więcej...
Laureaci konkursów: wiedzy o Irenie Sendlerowej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych ,,Serce” ze Świdnicy, oraz literackiego „Irena Sendlerowa: Każdemu, kto tonie, trzeba pomóc. Co to... więcej...
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jubileuszowym roku 50-lecia Orderu Uśmiechu zorganizował seminarium naukowe i wystawę poświęconą Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu. W tym naukowo-popularyzatorskim wydarzeniu wraz z... więcej...
21 i 22 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się doroczne,  spotkanie Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Do Warszawy, na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, przybyli: reprezentujący Estonię  Andres Aru z Departamentu Spraw Dziecka,... więcej...
- Projekt reguluje kwestie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu. Nie uwzględnia natomiast dzieci uczęszczających do przedszkoli – także będących placówkami oświatowymi – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w uwagach,... więcej...
W dniach 18 – 20 maja 2018 odbył się w Lipsku i w Hucie XIV Zlot Szkół i Placówek imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. W uroczystości uczestniczył Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, jednocześnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Na zaproszenie... więcej...
- Rok Ireny Sendlerowej jest rokiem człowieczeństwa i powinien trwać wiecznie – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej podczas uroczystości jubileuszowej pierwszej w Polsce szkoły, która dekadę temu przyjęła imię Ireny Sendlerowej. Uroczystość odbyła się 17... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość prawnej wśród polskich rodziców mieszkających z dziećmi poza granicami naszego kraju. Marek Michalak powołał się... więcej...
- Bardzo bym chciał…. Wierzę głęboko, że myśli i idee Janusza Korczaka staną się dla nas wszystkich kolejną lekcją, namysłem nad prawami dzieci, potępieniem wszelkiej zbrodni, przemocy i wykorzystania dzieci, że lepiej zrozumiemy to co mówił Korczak: „Lata dziecięce to... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apelował o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, teraz pyta szefa resortu zdrowia o postęp działań w tej sprawie.   Z wcześniejszej informacji Ministra Zdrowia wynika, że w grudniu 2017 r. zlecił on... więcej...
- Miarą jakości życia w społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza się najsłabszych i najbardziej potrzebujących – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wskazując w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej... więcej...
Przez ponad 20 lat aktywnej obecności dzieci w Sejmie RP, po raz pierwszy w historii zdarzyła się rzecz kuriozalna, nieczytelna i niezrozumiała – odwołano posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzieci okazują się być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Decyzja ta... więcej...
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 działa od blisko dziesięciu lat. - W telefonie zaufania nie ma błahych problemów, dla rozmówców ich problem jest tym najważniejszym. Niektórzy oczekują konkretnych podpowiedzi i rozwiązań, inni chcą tylko... więcej...

Strony

Subskrybuj