Skip to:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. – Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa. Niezależnie od okoliczności walczyła o zdeptane przez wojnę prawo dzieci do życia, do... więcej...
- Polska jako kraj określany zaszczytnym mianem „Ojczyzny Praw Dziecka” nie może przejść obojętnie wobec krzywdy i cierpienia, którego codziennie doświadczają syryjskie dzieci. Szczególnie w roku 2018 – ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ireny... więcej...
- Świetna atmosfera w niezwykłym miejscu. Ludzie - z pasją. Pytań ogrom, każde w punkt – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumowuje spotkanie z uczniami szkół podstawowych w Mońkach. Spotkanie było okazją do rozmów o najważniejszych prawach i sprawach młodych... więcej...
Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. O przepisy zawarte w tej ustawie Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od 2009 roku... więcej...
19 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z  Pawłem Kubickim, Justyną Kucińską, Piotrem Kuźniakiem i Agnieszką Niedźwiedzką - przedstawicielami  Rady Kongresu Osób z  Niepełnosprawnościami. Podczas wizyty w Biurze RPD goście przedstawili założenia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji podsumowującej 40-lecie Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. Podczas uroczystości CZD zostało przez Marka Michalaka wyróżnione Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.... więcej...
15 lutego weszła w życie ustawa, która wprowadza prawny zakaz korzystania z solariów przez dzieci – o takie zapisy od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Ustawa przewiduje też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy... więcej...
15 lutego br., w dniu 108. rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej, chwilę po godzinie 10:00 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie córki Ireny Sendlerowej Janiny Zgrzembskiej złożył kwiaty na grobie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Spotkanie przy grobie... więcej...
- Ten problem, wedle mojej wiedzy, był i jest bardzo poważny i wszechobecny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odnosząc się do problemu ciężkich tornistrów. I przypomina: Tornister z wyposażeniem nie powinien ważyć więcej niż 10% wagi jego posiadacza. W... więcej...
- Kościół musi uczyć się z właściwą otwartością i wrażliwością wsłuchiwać się w doświadczenia skrzywdzonych dzieci — powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak 13 lutego br. podczas konferencji poświęconej kwestii wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych. W... więcej...
- Zachodzi pilna konieczność – co wielokrotnie podkreślałem w swoich wystąpieniach – zapewnienia wychowankom właściwej pomocy gwarantującej im skuteczną resocjalizację oraz poprawę bezpieczeństwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – apeluje Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
- Mając na względzie prawo dziecka do kontaktów z rodzicem, które powinno być realizowane w sposób i warunkach niezagrażających dobru osób małoletnich, konieczne jest dostosowanie pomieszczeń w jednostkach penitencjarnych do odpowiednich standardów – podkreśla Rzecznik... więcej...
12 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną Mieszkowską – autorką książek o Irenie Sendlerowej m.in. pt. „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”. Spotkanie było okazją do wspomnień rozmów z Bohaterką tego roku, jak i snucia planów uhonorowania... więcej...
- Prawa dziecka to nie tylko wspaniała idea na przyszłość. To realne działania tu i teraz, które trzeba badać, mierzyć, monitorować i raportować  – nad tym zadaniem dyskutowali – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - uczestnicy międzynarodowej konferencji "... więcej...
Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą już ponad 11 mld zł. Jak poprawiać sytuację dzieci, którym należne są alimenty? Czy zaostrzenie kodeksu karnego zadziała na dłużników alimentacyjnych? Dlaczego tak ważna... więcej...
- Miarą sprawności i poziomu rozwoju państwa jest stosunek do osób z niepełnosprawnościami - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i apeluje o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji o... więcej...
- Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, co się wydarzyło, by historia się nie powtórzyła - mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Zagórowie. W ramach Roku Ireny Sendlerowej podczas wizyty... więcej...
W związku z doniesieniami dotyczącymi podawania dzieciom szczepionek przeznaczonych do utylizacji z powodu ich nieprawidłowego przechowywania (chodzi o przerwanie tzw. łańcucha chłodniczego) Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o... więcej...
- W naszym ciągłym zainteresowaniu pozostaje problematyka przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, zwłaszcza w kontekście jego niedawnej nowelizacji – piszą Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej. - Każde działanie przybliżające do implementacji Konwencji, a przez to do pełnej realizacji dziecięcego prawa do partycypacji,... więcej...

Strony