Skip to:

- W 95 przypadkach - na 293 postępowania wyjaśniające, o których Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany – rzecznicy dyscyplinarni wnioskowali o wymierzenie nauczycielowi kary nagany z ostrzeżeniem (także wtedy, gdy przewinienie dotyczyło stosowania agresji słownej... więcej...
29 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej, uczestniczyli w seminarium pt. „Jubileusze uczonych, którzy zostawili po sobie „Pomnik trwalszy niż ze spiżu…”, organizowanym przez PAN Archiwum w Warszawie. Rok... więcej...
Czym właściwie zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka i jaka jest procedura wybierania Rzecznika?, Jak wygląda sytuacja dzieci w Syrii i jak można im pomóc? - to tylko niektóre z pytań, jakie padły podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z młodymi... więcej...
Realizacja podstawy programowej nie powinna wiązać się z nakładaniem na uczniów dodatkowych, pozaszkolnych obciążeń, uważa Rzecznik Praw Dziecka, który często otrzymuje prośby o interwencję w związku z delegowaniem przez nauczycieli na uczniów i ich rodziców części... więcej...
- Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2017 r. 28 dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz 702 dzieci w wieku od 13 do 18 lat dokonało prób samobójczych, które w przypadku 116 dzieci zakończyły się śmiercią. Nie są to jednak pełne dane dotyczące problematyki... więcej...
- Nie ulega wątpliwości, że niepewność prawna i wynikający z niej brak stabilizacji, utrudniony dostęp do świadczeń pomocowych na dzieci oraz stałe poczucie zagrożenia wydaleniem (czytelne także dla małoletnich), dotyczą nie tylko samego rodzica-cudzoziemca, ale także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dopytuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacynę o bieżącą sytuację w sprawie zwiększenia liczby świadczeniodawców realizujących program lekowy „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P07.3, P 27.1)”. Produkt... więcej...
W sierpniu 2018 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej swoje uwagi co do wybranych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,... więcej...
- W pierwszej kolejności istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających szersze oddziaływanie na rodzinę, która przeżywając trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych, ma kluczowy wpływ na postawy i zachowania dziecka. Propozycje resortu, zmierzające do... więcej...
W listopadzie 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg propozycji zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Propozycje miały na celu m.in. urealnienie stosowania środka... więcej...
- Przemoc wobec dzieci uważana jest w Polsce za problem polityczny, ale przede wszystkim jest to problem społeczny - powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na konferencji przeciw przemocy organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie... więcej...
„Przyczyny naruszania praw dziecka” – z referatem o takim tytule wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”, organizowanej w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Konferencja, która odbyła się... więcej...
List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wielce Szanowni Państwo, tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w wyjątkowym czasie, gdyż rok 2018 został ogłoszony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej... więcej...
- Na dzień 20 listopada br. w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Centrum w Zagórzu jest 13 pacjentów ponad stan, zaś w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci na dzień 19 listopada br. przebywało 9 pacjentów ponad stan – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wylicza w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w styczniu 2017 roku zachęcał resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy... więcej...
19 listopada w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami jednej ze skierniewickich podstawówek oraz szóstoklasistami z Michałówki, by porozmawiać o prawach dziecka, które gwarantuje najmłodszym Konwencja o prawach dziecka... więcej...
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – cztery lata temu 7 listopada podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W całej Polsce z tej okazji w szkołach i placówkach odbywają się... więcej...
- Projekt ustawy wprowadza szereg instrumentów prawnych służących efektywniejszej egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Niemniej, podkreślenia wymaga, że pomimo propozycji podniesienia progu dochodowego... więcej...
W dniach 14-16 listopada w Sztokholmie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci rozmawiali książę Szwecji Daniel, Prezydent Malty, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ Marta Santos Pais, ministrowie ds. społecznych wszystkich państw regionu bałtyckiego (z... więcej...
- Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy gwarantuje dzieciom Konwencja o Prawach Dziecka, ale budowanie świata bezpiecznego dla dzieci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań, dlatego tak ważne jest opracowanie i wdrożenie przez rząd Narodowej... więcej...

Strony