Skip to:

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja zobowiązuje resort zdrowia do opracowania wzoru książeczki zdrowia dziecka. W prezydenckim uzasadnieniu czytamy m.in... więcej...
Od 27 lipca do 2 sierpnia br. delegacja młodzieży reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka uczestniczyła w trzeciej edycji konferencji „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS) /. Delegacji przewodniczyła prof.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka oraz Najwyższa Izba Kontroli zacieśniają współpracę na rzecz ochrony praw dziecka. Marek Michalak i Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie, które zobowiązuje strony m.in. do wzajemnego przekazywania informacji pomocnych do kontroli. – Chcemy... więcej...
Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika... więcej...
- Zachęcam do tworzenia młodzieżowych rad gmin wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do przewodniczących samorządów lokalnych. Marek Michalak przyłączył się w ten sposób do apelu młodzieży wyrażonego uchwałą podczas obrad... więcej...
31 lipca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 71 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jeden z nich otrzymała profesor nauk społecznych Barbara Smolińska-Theiss, Społeczny Doradca Rzecznika Praw... więcej...
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom, który pozwoli skoordynować działania różnych instytucji i organizacji prowadzone w walce z tymi substancjami. Jednym z sygnatariuszy Paktu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
- Dla pełnej realizacji praw dziecka do obojga rodziców konieczne jest zagwarantowanie czynnego udziału prokuratorów w zabezpieczeniu przestrzegania praw małoletnich – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego... więcej...
Warsztaty kulturalne, zajęcia sportowe, wybory lokalnych władz, a nawet własna symboliczna waluta – to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla dzieci uczestniczących w projekcie „Milicz Miasto Dzieci”. Rzecznik Praw Dziecka objął wydarzenie honorowym patronatem.... więcej...
Od 27 lipca 2015 r. małoletni pokrzywdzeni i świadkowie przestępstw będą przesłuchiwani wyłącznie w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. przyjaznym pokoju. - Wejście w życie tej zmiany stanowi ważne dopełnienie obowiązujących przepisów, których celem jest... więcej...
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak–Kowalczyk, Konsultant Krajowy ds. stomatologii dziecięcej, dołączyła do grona Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka. Jednym z celów współpracy jest opracowanie stomatologicznej części Książeczki Zdrowia Dziecka, która od 2016 r... więcej...
- Dzieci do 7. roku życia nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a niestety tak się dzieje – informuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak chce, aby problemowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. W wystąpieniu generalnym do Krzysztofa... więcej...
Senat przegłosował ustawę o zamianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zgodnie z nowelizacją, RPD będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, w tym sądów, akt i dokumentów do wglądu w swoim biurze. W głosowaniu wzięło udział 81 senatorów. Za nowelizacją ustawy... więcej...
Sejm znowelizował Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego, ograniczając zjawisko tzw. adopcji ze wskazaniem. Po zmianie przepisów rodzice będą mogli wskazać osobę przysposabiającą ich dziecko - może być to jednak tylko ich krewny albo małżonek... więcej...
- Podziemie adopcyjne powoduje uprzedmiotowienie dziecka, bowiem stawia je w roli przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży – mówił podczas wystąpienia w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak, o uregulowanie tzw. adopcji ze wskazaniem, zabiega od lat. Wystąpienie... więcej...
Brak zaświadczeń o niekaralności wychowawców i kierowników kolonii – to najczęściej pojawiająca się nieprawidłowość w skontrolowanych przez Rzecznika Praw Dziecka miejscach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W trakcie trwających wakacji Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Z Umschlagplatz, skąd wyjeżdżały transporty Żydów do Treblinki, do muru getta – ulicami Warszawy przeszedł czwarty Marsz Pamięci. W tym roku zadedykowany był Małym Szmuglerom. Wydarzenie honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Marsz Pamięci w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił raport, który zawiera informację i ocenę na temat przestrzegania postanowień Konwencji o prawach dziecka w Polsce. To alternatywny dokument, który pokazuje w jakim stopniu zalecenia Komitetu Praw Dziecka ONZ zostały wdrożone przez... więcej...
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany przepisów, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, likwidują automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do... więcej...
Rozwiązania, które dotrą bezpośrednio do młodzieży, wybór kanałów komunikacji oraz innowacyjne działania profilaktyczne – to główne zadania zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami, powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W Ministerstwie... więcej...

Strony