Skip to:

Drodzy – Uczniowie i Uczennice, już tylko dni dzielą Was od sprawdzianu, który podsumowuje sześć lat edukacji w szkole podstawowej. Dla wielu z Was będzie to pierwszy tak poważny sprawdzian. Jestem pewien, że poradzicie sobie ze wszystkimi zadaniami najlepiej, jak to... więcej...
W ciągu pierwszego kwartału  2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął swoim honorowym patronatem 65 inicjatyw i przedsięwzięć na terenie całej Polski.   1. Warszawskie Dni Rodzinne V edycja (13-15.03.2015), Trójmiejskie Dni Rodzinne (17-19.04.2015),... więcej...
26 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z dziećmi i młodzieżą z Gminy Piecki. Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dzieci uczestniczyły w warsztatach o prawach dziecka, zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.... więcej...
26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka w sprawie prawa dzieci do alimentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na... więcej...
25 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marak Michalak spotkał się z Prezesem Telewizji Polskiej S.A. Juliuszem Braunem  oraz dyrektorami poszczególnych kanałów TVP w celu omówienia najistotniejszych problemów oraz  planowanych przedsięwzięć na rzecz młodego widza. Podczas... więcej...
24 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka zwracając uwagę na kwestie związane z dokonywaniem przez sądy prawnokarnej oceny zachowań, polegających na stosowaniu zabronionych prawem kar cielesnych. W... więcej...
  Rozpoczęła się rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Czy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Finansów Mariusza Szczurka wniósł o wyjaśnienie wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, dotyczących  zabezpieczenia środków na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z ... więcej...
17 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył seminarium inaugurujące kampanię Rady Europy, zwracającą uwagę na problem seksualnego wykorzystywania dzieci. Kampania pn. „1 na 5”  realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje skierowana jest przede wszystkim do... więcej...
11 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna Szkoła”. Podczas spotkania zainaugurowany został ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych „... więcej...
12 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o analizę i opracowanie propozycji rozwiązania problemu dostępności dla dzieci produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Problem dotyczy leków... więcej...
11 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji „Akademii Rodziców” pt. „Jak odkrywać i rozwijać talenty naszych dzieci”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku, a jego inicjatorką była Poseł Domicela Kopaczewska... więcej...
10 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi. W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił przede wszystkim uwagę... więcej...
25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie pilnych działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Analiza spraw... więcej...
6 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o podjęcie działań ograniczających zjawisko tzw. „porwań rodzicielskich”. Z analizy spraw napływających do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że... więcej...
2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych... więcej...
27 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o podjęcie działań, zmierzających do jak najszybszej ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
"Bartoszewski, bój się Boga! Co ty wyrabiasz?!” – to jedyna reprymenda, którą  Minister Władysław Bartoszewski dyscyplinował syna, ale nigdy nie uderzył własnego dziecka.  Jak sam przyznaje nigdy jako dziecko nie był bity i sam też nie stosował przemocy jako metody... więcej...
27 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kontynuowano analizę wskazań i możliwości poprawy opieki stomatologicznej nad... więcej...
26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem krajowym ds. pediatrii prof. Teresą Jackowską oraz Zachodniopomorskim Konsultantem wojewódzkim ds. onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jarosławem Peregud-Pogorzelskim... więcej...

Strony