Skip to:

Wystąpienie do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed... więcej...
Wystąpienie do Marszałków Województw z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich... więcej...
Wystąpienie do Wojewodów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych (8... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie Zarządzenia w sprawie procedur dotyczących kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej (28 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki... więcej...
W związku z sytuacją, w której Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło małoletniemu udzielenia pomocy, Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania tej służby i dnia 11 września 2012 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie.... więcej...
Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o wprowadzenie norm żywieniowych dla dzieci, a także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych (20 września 2012 roku) Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą, by kontrole jakości oraz wartości odżywczej posiłków przeprowadzane przez podległe mu jednostki były połączone z akcją edukacyjną na temat zdrowego odżywiania (20 września 2012 roku) Wystąpienie do Głównego... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o informację, jak resort edukacji odniósł się do postulatów wyrażonych w Uchwale przyjętej przez Posłanki i Posłów XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (19 września 2012 roku) Wystąpienie do Minister Edukacji... więcej...
Wystąpienie do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów, Parlamentów Dzieci i Młodzieży z prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji konkursu naukowego dla młodzieży, jednocześnie zachęcając do udziału w tym projekcie (13 września 2012 roku) Wystąpienie do... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o rozpoznanie i podjęcie działań, umożliwiających pracę Centrum Zdrowia Dziecka (7 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia    
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające propozycje wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dotyczących kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (7 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej realizacji orzeczeń sądów wobec nieletnich, którzy na podstawie postanowień wydanych przed dniem 1 stycznia tego roku oczekują na umieszczenie w młodzieżowych... więcej...
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z komentowaną w mediach sprawą seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który 11 lutego 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (6 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za granicą (9 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
8 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu TVP S.A. Janusza Brauna z prośbą o przedstawienie planów Telewizji dotyczących emisji programów dla dzieci w jesiennej ramówce programowej oraz częstotliwości premier nowych... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży (7 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
1 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal poważnym problemem dotykającym większość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 lipca 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie dostosowania w jednostkach penitencjarnych tzw. pokoi rodzinnych, przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi. W... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne