Skip to:

Numer ogłoszenia: 636532-N-2017; Data zamieszczenia: 28.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu -  ogloszenie.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz_z_zalacznikami.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf Specyfikacja... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Odpowiedzi na pytania: 16-11-2017 Informacja o złożonych ofertach Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o udzieleniu zamówienia  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (nr 593207-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.) Termin składania ofert: 04-10-2017 godzina 12:30 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu Informacja o... więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (nr 557168-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.) Termin składania ofert: 02-08-2017 godzina 12:30 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) Informacja o Złożonych Ofertach (PDF) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (nr 539074-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.) Termin składania ofert: 04-07-2017 godzina 12:30 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (PDF) Informacja o wyborze najkorzystniejszej... więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (nr 530618-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.)   Termin składania ofert: 23-06-2017 godzina 12:30. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MB) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14-06-2017) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19-06-... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 338876-2016 z dnia 2016-11-08 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedzi na pytania (10-11-2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 335916 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi na pytania (08-11-2016) Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 300080-2016 z dnia 2016-07-29 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na pytania: 04-08-2016   Protokół z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 131374-2016 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedzi na pytania: 25-05-2016 Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty  
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 108942-2016 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług Odpowiedzi na pytania: 06-05-2016 09-05-2016 10-05-2016 Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty Ogłoszenie o... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 26123-2016 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedzi na pytania do przetargu Korekta do załącznika nr 1 w SIWZ Zmodyfikowany SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na pytania do przetargu... więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 25188-2016 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedzi na pytania: 10 lutego 2016 12 lutego 2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 310980 - 2015 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedzi na pytania - 19 listopada Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 308374-2015 Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienie - SIWZ Odpowiedź na pytanie - 20 listopada Informajca o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 278580-2015 wraz ze specyfikacją (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 242834-2015 wraz ze specyfikacją (SIWZ) Odpowiedź na pytania - 24.09.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 173734-2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Odpowiedzi na pytania - 14.07.2015 Odpowiedzi na pytania - 16.07.2015   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 142862-2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - aktualizacja  
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi; numer ogłoszenia: 23958-2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi na pytania (06-02-2015) Odpowiedzi na pytania (09-02-2015)   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Strony

Subskrybuj Zamówienia publiczne